Bij klachten op het gebied van eet- en drinkproblemen kunt u denken aan:

  • Problemen met afhappen, slikken, kauwen
  • Verslikken
Problemen met afhappen, slikken, kauwen bij volwassenen
Het verwerken van voedsel met de mond, zoals het afhappen en kauwen kan een probleem zijn. Het slikken kan trager uitgevoerd worden door spierbewegingen. Dit kan voorkomen bij verschillende soorten voeding. Zo kan het slikken van vloeibaar (drinken), dik vloeibaar (vla) of vast voedsel (brood) problemen geven. De samenwerking van de spieren van de lippen, tong, kaak, gehemelte en keel is niet goed.
De oorzaak bij volwassenen is een verworven neurologische aandoening bijvoorbeeld bij een CVA. Of een operatie in het hoofd- en halsgebied. Het gevolg is vaak verslikken. Hierdoor neemt de kans op een longontsteking toe. Het eten en drinken is een sociaal gebeuren. Door problemen met eten en drinken kunnen er sociale problemen ontstaan.

Behandeling

Er wordt onderzoek gedaan waar in het slikproces problemen optreden. Dit gebeurt vaak in samenwerking met de KNO-arts. Daarnaast worden er oefeningen gedaan om de lip-, tong- en gehemeltespieren te trainen. Er zullen tips worden gegeven voor verbetering van het slikken. Ook zullen er, indien nodig, adviezen worden gegeven over de soort voeding.

Eet- en drinkproblemen bij kinderen
Daarnaast komen er nog eet- en drinkproblemen voor bij kinderen. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld sondevoeding, gehemeltespleet of hersenletsel. Bij deze problematiek is vaak een logopedist vanuit het ziekenhuis of schisisteam betrokken. Er zijn ook logopedisten, die zich gespecialiseerd hebben in eet- en drinkproblematiek bij kinderen.