Belangrijke stappen in de spraakontwikkeling
  • 4,5-5,0 jaar: 75 % van de kinderen spreken alle klanken goed uit.
  • 5,0-6,0 jaar: 90 % van de kinderen spreken alle klanken goed uit.Belangrijke stappen in de taalontwikkeling

  • 1 jaar:           Het kind brabbelt veel en gevarieerd.
  • 1,6 jaar:        Het kind vormt éénwoordzinnen (papa, mama, appel).
  • 2 jaar:           Het kind maakt tweewoordzinnen, vraagt veel naar namen bv. is dat?
  • 3 jaar:           Het kind spreekt in drie- tot vijfwoord-uitingen, weinig grammaticale structuur.
  • 4 jaar:           Het kind maakt korte zinnen, meervouden en vervoegingen zijn nog moeilijk.
  • 5 jaar:           Het kind maakt goed gevormde en ook samengestelde zinnen.