Verlate of vertraagde taalaanvang, taalachterstand
De taalontwikkeling kan laat of vertraagd op gang komen. Hierdoor kan een taalachterstand ontstaan. Het kind heeft in vergelijking met zijn leeftijdsgenootjes een te kleine woordenschat. Het maken van zinnetjes lukt nog niet of de volgorde van de zinnen klopt niet.
Het vroeg onderkennen en eventueel behandelen van taalstoornissen is van groot belang. Vooral in de taalgevoelige periode kan een achterstand door veel oefening en stimulans worden ingelopen.

Behandeling
Begeleiding zal bestaan uit het geven van tips en adviezen om de taal te stimuleren. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het uitbreiden van de woordenschat, trainen van de zinsopbouw en zinsconstructies, trainen van de luistervaardigheid. Een goede tip om taal en woordenschat uit te breiden is het voorlezen. Probeer van het voorlezen elke dag een ritueel te maken. Hierdoor breidt de woordenschat van het kind uit en wordt de zinsbouw gestimuleerd. De interesse van boeken en letters wordt gewekt. Daarnaast is het praten over alledaagse activiteiten goed. Dit vergroot de woordenschat van een kind bv. dek de tafel samen en benoem mes, vork, lepel, bord etc.