Meertaligheid bij kinderen
Tot de leeftijd van twaalf jaar kan een kind meerdere talen probleemloos leren spreken. Bij sommige kinderen verloopt dit proces echter moeizaam. Alles wat een probleem is in de ééntalige ontwikkeling zoals een kleine woordenschat, zinsbouw, concentratie, luisterhouding, geheugen geeft ook problemen in de meertalige ontwikkeling. Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door een achterblijvend aanbod in de verschillende talen.
Het gevolg is dat er problemen zijn met het verwerven van het Nederlands, maar ook met het verwerven van de moedertaal. Hierdoor worden beide talen onvoldoende ontwikkeld. Er ontstaan problemen in de communicatie en ontwikkeling. Hierdoor kan een leerachterstand ontstaan.

Behandeling
Begeleiding zal bestaan uit het geven van tips en adviezen aan ouders en omgeving. Deze adviezen bestaan uit hoe om te gaan met meertaligheid, taalaanbod en taalstimulering. Daarnaast zal er gewerkt worden aan het trainen van de spraak en taal om de ontwikkeling positief te bevorderen.


Meertaligheid bij volwassenen
Anderstalige volwassenen hebben vaak moeite met de klankvorming en toepassen van intonatie. Er kan sprake zijn van een zwak taalgevoel, luisterproblemen en minder gevoel voor het toepassen van klanken. 
Volwassen hebben zo moeite met het verwerven van het Nederlands. Dit geeft belemmering in deelname aan sociale contacten. Ook kan het moeilijkheden geven in het volgen van een opleiding of het uitoefenen van een beroep.

Behandeling
Begeleiding zal bestaan uit het geven van luister-, articulatie- en stemtraining.