Stemklachten
Wanneer een stem intensief wordt gebruikt, kunnen er klachten ontstaan. De keel voelt geïrriteerd aan, is pijnlijk of branderig.
Stemklachten bestaan vaak uit:
  • snel last van keelpijn
  • neiging om veel te schrapen, hoesten of kuchen
  • vermoeidheid of benauwdheid bij het spreken
  • een prop of een drukkend gevoel in de keel
  • niet meer kunnen roepen of zingen
  • stemdaling of stemstijging
  • stemzwakte (geringe draagkracht van de stem)
  • onvoldoende herstel na een verkoudheid
Op zich kan iedereen bovenstaande klachten krijgen, bijvoorbeeld na een feest. Ze zijn dan van voorbijgaande aard. Blijven de klachten steeds terugkeren na intensief stemgebruik, dan kan de zin om te spreken afnemen. Er kunnen dan blijvende keel- en stemklachten bij mensen met een spreekberoep ontstaan. De stem kan niet meer gebruikt worden zoals je zou willen. Duurt een heesheid langer dan twee weken, dan is nader onderzoek door een KNO-arts gewenst.
 
Om meer informatie over stemproblemen te lezen kunt u in het linkermenu onder het kopje stem de desbetreffende stoornis aanklikken.