Wat kunt u verwachten tijdens de eerste behandeling?

Bent u voor de eerste keer bij ons? Dan komt u op de afgesproken dag en tijdstip naar onze praktijk. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. De logopedist met wie u een afspraak heeft, zal u daar ophalen. De eerste afspraak staat vooral in het teken van kennismaken en duidelijk krijgen wat de hulpvraag is. We zullen dan ook vragen naar de (medische) voorgeschiedenis en, bij kinderen, naar de algehele ontwikkeling. Als het mogelijk is, starten we gelijk al met het logopedisch onderzoek.

Wat neemt u mee naar de eerste afspraak?
– Verzekeringsgegevens
– Eventuele verslagen van eerdere onderzoeken op logopedisch gebied
– Screeningslijst van de schoollogopedist, indien van toepassing
– Verwijsbrief van huisarts of specialist, indien van toepassing

Wat kunt u verwachten van een logopedisch onderzoek?
Het logopedisch onderzoek neemt een of meerdere sessies in beslag. Samen met u bespreken we de resultaten van het onderzoek. Aan de hand van de resultaten brengen we een advies uit. De onderzoeksresultaten en conclusies worden schriftelijk vastgelegd en (met uw toestemming) verstuurd naar de verwijzer en eventuele andere betrokkenen, zoals scholen en specialisten.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
We gaan uit van 1 behandeling van een half uur per week. Het aantal sessies dat nodig is om het logopedische doel te bereiken, is afhankelijk van uw hulpvraag. De oefeningen die we tijdens de behandeling hebben gedaan, krijgt u mee in een oefenmap. Ouders mogen altijd bij de behandeling aanwezig zijn, mits dit geen negatieve invloed heeft op het leerproces.

Wanneer is de behandeling afgerond?
Wanneer het logopedische doel bereikt is, stoppen we de behandeling. Na 3 tot 6 maanden vindt er meestal een controle plaats.

Komt u in aanmerking voor een aan-huis-behandeling?
In enkele uitzonderlijke gevallen geven wij ook behandelingen aan huis van de cli├źnt. Op de verwijsbrief moet worden aangegeven dat aan-huis-behandeling ge├»ndiceerd is.

Bent u verhinderd?
Kunt u de gemaakte afspraak met ons niet nakomen? Meld ons dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren. Zegt u later af? Dan brengen wij 75% van de kosten de behandeling bij u in rekening.

Neem contact met ons op