Stemproblemen bij kinderen

Stemklachten bij kinderen worden veroorzaakt door verkeerd stemgebruik of een aandoening aan de stembanden.

Lichamelijke oorzaken
– Knobbeltjes op de stembanden
– Ademen door de mond
– Aandoening van de luchtwegen
– Onvoldoende werking van het zachte gehemelte

Verkeerd stemgebruik
– Verkeerd en/of veel roepen
– Gillen of schreeuwen
– Gekke stemmetjes nadoen
– Te hoog of te hard spreken/zingen
– Overmatig kuchen/keelschrapen

Hoe herken je stemproblemen bij kinderen?
– Stem klinkt hees of schor
– Stem klinkt zacht
– Stem valt soms weg
– Vaak schreeuwen, kuchen of schrapen
– Klachten over keelpijn of andere KNO-klachten
– De stemklachten zijn langdurig en het herstel verloopt moeizaam

Aanmelden

Stemproblemen bij volwassenen

Stemproblemen bij volwassenen kunnen het gevolg zijn van verkeerd stemgebruik door een slechte coördinatie van ademhalen en stemgeven. Ook kan er een organische oorzaak zijn, zoals stembandknobbeltjes, poliepen.

Stress en emotie
Psychosociale stressfactoren en emoties hebben ook veel invloed op de stem. Stemproblemen kunnen belemmerend werken in het sociale verkeer of bij het uitoefenen van een beroep.

Hoe herken je stemproblemen bij volwassenen? 
– De stem klinkt hees of schor
– De stem klinkt te hard of te zacht
– Pijnklachten in het keelgebied, kaken, gelaat
– Stem “slaat over”
– Afonie (stem is weg, alleen fluisteren is nog mogelijk)
– Een globusgevoel (gevoel van prop in de keel)

Aanmelden