Gehoorproblemen bij kinderen

Een kind leert een taal en spraak door te luisteren naar zijn omgeving en geluiden uit die omgeving te imiteren. Wanneer het kind in zijn eerste levensjaren veel oorproblemen heeft en aan gehoorverlies lijdt, heeft dit een negatieve invloed op de spraak- en taalontwikkeling. Er kunnen uitspraakproblemen ontstaan. Woordenschat en zinsopbouw blijken vaak minder goed ontwikkeld. Wisselende gehoorverliezen hebben een negatieve invloed op leerprestaties, omdat het kind zich steeds moet inspannen om goed te kunnen horen.

Hoe herken je gehoorproblemen bij kinderen?
– Het kind reageert niet op geluiden, is in zichzelf gekeerd
– De spraak- en taalontwikkeling loopt vertraagd
– Het kind maakt zelf weinig geluid
– Het kind is vooral gericht op het gelaat

Aanmelden

Gehoorproblemen bij volwassenen

Doofheid of slechthorendheid op latere leeftijd ontstaat nadat de spraak- en taalontwikkeling is voltooid. Je hebt normaal leren spreken en de verstaanbaarheid van de spraak is goed.

Gehoorproblemen beperken je in je communicatie met anderen. Alternatieve communicatiemogelijkheden zoals gebaren en spraakafzien kunnen een positieve bijdrage leveren aan de communicatie.

Aanmelden